นายจำเนียร อิ่มทิม
นายก อบต.วังตะเคียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2018
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 9969
Page Views 17868
 
ส่วนโยธา

นายยศพล หงษ์วิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเอกราช วรสิงห์
นายช่างโยธา

นายธีรยุทธ ยอดจิตต์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสุนันทา อาริยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมศักดิ์ อาษาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป