นายจำเนียร อิ่มทิม
นายก อบต.วังตะเคียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2018
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 10003
Page Views 17902
 
สำนักปลัด

นายมะมูซอ แมเราะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

นายธนิต ทองสังข์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประพันธ์ นิยมวงษ์
นักพัฒนาชุมชน

นายอภิชาติ ภิรมย์สุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวิชา สุวรรณเจริญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกนกพร หาญณรงค์
ครูอันดับ ค.ศ.1

นางสาวอุบล บุญชู
ครูอันดับ ค.ศ.1

นางสาวอัจจิมา เตียวตำนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง ว่าง
พนักงานขับรถ

นางสาวเพชรรัตน์ สังขพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธนพล สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภาณุวัฒณ์ กุหมัด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธงชัย นิตย์วัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกัณตภณ ชนพิลา
พนักงานจ้างทั่วไป