นายจำเนียร อิ่มทิม
นายก อบต.วังตะเคียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2018
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 9954
Page Views 17853
 
ราคากลางงานก่อสร้าง
14/03/61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามร้อยไร่ หมู่ที่  ตําบลวังตะเคียน อําเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด  
  20/02/61 ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
30/01/61 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านซอยทุ่งเสา หมู่ที่ 7 บ้านยายแห อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  
30/01/61 ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ซอยคลองตะเคียน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งพีด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
30/01/61 ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ซอยจันทร หมู่ที่ 1บ้านโป่ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   
30/01/61 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งหิน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   
09/01/61 ซ่อมแซมฝายนน้ำล้น คลองละเว้ หมู่ที่ 7 ต้าบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด     
30/01/61 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังตะเคียน  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด         
30/01/61 ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะเคียน อบต.วังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
22/08/60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมถนนภายในตำบล
22/09/59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ระบบปะปาหมู่บ้าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.48 KB