นายจำเนียร อิ่มทิม
นายก อบต.วังตะเคียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2018
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 9959
Page Views 17858
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
                                                                                               
                                                                    วิสัยทัศน์


                                               ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัย
                                                เสริมสร้างเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
                                            ระบบเศรษฐกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
                                                           เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน                                                             นายจำเนียร   อิ่มทิม
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน