นายจำเนียร อิ่มทิม
นายก อบต.วังตะเคียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2018
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 9952
Page Views 17851
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบลวังตะเคียน
ตำบลวังตะเคียนมีแม่น้ำเขาสมิงไหลผ่าน ช่วงหนึ่งแม่น้ำมีความลึกมาก กระแสน้ำไหลผ่านเกิดเป็น     วังวน ประกอบกับบนฝั่งบริเวณดังกล่าวมีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นอยู่ด้วย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วังตะเคียน” ต่อมาเมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล จึงใช้ชื่อว่า “ตำบลวังตะเคียน”
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ เลขที่ 131 หมู่ที่ 1    บ้านโป่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเขาสมิงมาทางทิศใต้ ระยะทาง 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 51,875 ไร่
           องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งให้ สภาตำบลวังตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยมี นายรังสันต์  ปลั่งกลาง เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมี นายสะอาด  ทิพย์แหร่ม  นายพิเษฐ์  มูลชอบ 
นายชูชาติ  นาคสลัก  (คนที่ 4)  นายมานะ  ผลศิริ   (พ.ศ.2553-พ.ศ.2526)  และนายจำเนียร  อิ่มทิม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน  (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)